Mastercard и Visa предприемат стъпки, за да защитят дуопола си в плащанията

С Big Tech и правителствата, които въвеждат решения за плащания без карти, Visa и Mastercard правят инвестиции, за да защитят своите плащания.