Предупреждение за работа: Този щат наистина се нуждае от експерти в тайнственото кодиране

Нестабилната система за безработица в Ню Джърси разчита на COBOL, чийто разцвет беше преди десетилетия. Толкова е критично, че държавата моли за помощ.